აუდიტორულ საკონსულტაციო ჯგუფი ACG
აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი ACG დაფუძნდა 2008 წელს. 2016 წლიდან რეგისტრირებულია აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში და გავლილი აქვს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ხარისხის კონტროლი. ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ აუდიტორული მომსახურების ფართო სპექტრს. 


ჩვენი მომსახურებები:

აუდიტორთა რეესტრში სარეგისტრაციო ნომერი: SARAS-F-520859
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205269555
მისამართი: თბილისი, ცოტნე დადიანის 7
საკონტაქტო ნომერი (ძირითადი): +(995) 577 53 46 47
საკონტაქტო ელ. ფოსტა: info@ac-group.ge
www.saras.gov.ge/ka/Companies/Detail/57