კონტაქტი:

) +995 032 247 19 50
) +995 577 53 46 47
* info@ac-group.ge
i თბილისი, ც. დადიანის 7 "ც"

ეი სი ჯგუფის შესახებ

”აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი” (”ეი სი ჯგუფი”) დაფუძნდა 2008 წელს და 10 წელია წარმატებით ეწევა აუდიტორულ საქმიანობს. 

ჩვენ სამეწარმეო და არასამეწარმეო, იურიდიულ და ფიზიკურ ფირებს ვთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას: 

- ფინასური ანგარიშგების აუდიტი
- საგადასახადო აუდიტი
- საბუღალტრო აუთსორსინგი
- ბუღალტრის ზედამხედველობა
- საბუღალტრო სისტემის აწყობა
- ფინასური ანგარიშგების მომზადება
- საგადასხადო დეკლარაციების მომზადება
- ბუღალტერიის აღდგენა
- ქონების შეფასება
- იურიდიული მომსახურება

ასევე ტრენინგებს და კვალიფიციურ კონსულტაციასკომპანია ცდილობს შეისწავლოს მისი პოტენციური დამკვეთების პრობლემები, მოთხოვნილებები და  შეთავაზოს მათ მაღალი ხარისხის მომსახურება და მათთვის მისაღები პირობები, რაც საწინდარია ხანგრძლივი და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის.   


) 995 577 53 46 47         * info@ac-group.ge        i თბილისი, ც. დადიანის 7 "ც"